Share
Explore

Rodinná nákupní aplikace


Seznam na nákup
0
položky
kolik potřebujeme
Kolik máme
Kolik nakoupit
Button
Button 2
1
Rohlíky
8
8
0
Nakup
nakoupeno
2
Jablka
5
9
4
Nakup
nakoupeno
3
Jupík
3
0
3
Nakup
nakoupeno
4
Sušenky
4
1
3
Nakup
nakoupeno
5
Banán
5
0
5
Nakup
nakoupeno
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.