Share
Explore

Hướng dẫn

Cách tạo thanh khoản cho reUSD và USD cho đầu bên Mỹ

1.

Tạo tài khoản trên Nemo

Truy cập để tạo tài khoản
[bổ sung thêm hướng dẫn cách tạo ví Carax; Kết nối ví Carax với Nemo] anh
@Thanh Bui

2.

Sẵn sàng token reUSD

Mục đích
reUSD là token sử dụng trên sàn Renec, tương đương giá trị với USDT
Khi có người Sender bên Mỹ muốn chuyển tiền về Việt Nam, người sender này cần chuyển đổi tiền fiat USD của họ thành token reUSD. Để giúp cho sender bên Mỹ chuyển đổi từ fiat sang token, họ cần mua reUSD từ một người bán reUSD ở bên Mỹ (tức A. Đạt là ngừoi bán). Khi đó sender sẽ chuyển cash USD cho seller (A. Đạt) thông quan bank transfer/zelle/venmo,...
Các bước thực hiện
Truy cập vào Nemo
[1] Vào mục “Tài sản"
[2] Tìm token reUSD trong danh sách
[3] Chọn “Withdraw/ Rút" (Tức tạo yêu cầu bán reUSD)
[4] Nhập số lượng reUSD muốn bán
[5] Lựa chọn phương án “Chuyên nghiệp" trong danh sách
Screenshot 2024-01-29 at 16.00.13.png
Khi chọn phương án này, sẽ chờ để có người mua họ vào mua dần dần khi có phát sinh sender ở Mỹ muốn chuyển tiền về Việt Nam
[6] Cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của người bán (Tài khoản ngân hàng của A. Đạt)
Note
Có thể cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
hoặc, thông tin email + phone nếu dùng zelle là kênh chính để nhận tiền chuyển khoản
Screenshot 2024-01-29 at 16.05.38.png
Screenshot 2024-01-29 at 16.07.42.png
[7] Chọn loại phí Bond cho giao dịch
Có 2 phương án để chọn thanh toán bond fee, (1) Dùng token RENEC của sàn renec hoặc (2) dùng reUSD
Bond fee sẽ được trả lại sau khi thực hiện giao dịch thành công với người mua (là sender chuyển tiền từ mỹ vê VN)
Screenshot 2024-01-29 at 16.13.09.png
[8] Chọn xác nhận
[9] Chọn “Tôi sẽ quay lại/ I will be back”
Mục đích:
Sau khi người mua (là sender chuyển tiền từ mỹ vê VN) họ đã thanh toán cho seller (A. Đạt), người seller cần vào trang Nemo để xác nhận là đã nhận được tiền; chỉ khi đó, token reUSD của người bán mới được release vào tài khoản của ngừoi mua
Vì người mua và người bán ở cùng quốc gia (US) nên việc thanh toán và xác nhận sẽ không gặp trở ngại về việc lệch múi giờ
Yêu cầu trong vòng 15p người bán phải xác nhận đã nhận được khoản thanh toán nếu như nhận được thông báo từ Nemo
Nếu không xác nhận trong 15 phút thì chuyện gì xảy ra anh
@Thanh Bui
Screenshot 2024-01-29 at 16.15.28.png
Xác nhận đã nhận được tiền USD
Để xác nhận đã nhận được khoản thanh toán của người mua, người seller (A. Đạt) cần thao tác như sau
Mỗi khi có người mua đã thanh toán, hệ thống Nemo sẽ thông báo. Khi đó, seller cần kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình đã có tiền chưa, và thực hiện việc xác nhận đã/chưa nhận tiền
Trên thanh công cụ, bấm vào biểu tượng “...” và chọn “Giao dịch đang chờ"
Bấm vào icon hình mặt ngừoi
Screenshot 2024-01-29 at 16.25.26.png
Lưu ý: Người bán có 15 phút để xác nhận đã nhận được tiền hay chưa, nếu không có xác nhận trong vòng 15 phút và không có bất kỳ dispute nào phát sinh, hệ thống sẽ mặc định thành công và release reUSD token cho người mua
Nếu không xác nhận trong 15 phút thì chuyện gì xảy ra anh
@Thanh Bui
Chọn khoản thanh toán cần xác nhận
Screenshot 2024-01-29 at 16.28.05.png
Bấm vào biểu tượng ổ khoá để xem hình mà người người mua gửi lên để chứng minh họ đã thanh toán cho ngừoi bán
Screenshot 2024-01-29 at 16.28.46.png
Nếu kiểm tra tài khoản đã nhận được tiền, bấm nút “I've received payment/ Tôi đã nhận được tiền" để release reUSD cho người mua
Screenshot 2024-01-29 at 16.31.14.png
HOAN TAT

3.

Sẵn sàng tiền fiat USD

Mục đích
Khi có 1 ngừoi bên Việt Nam chuyển tiền cho 1 nguời khác đang ở Mỹ, hệ thống Instantwire sẽ tạo lệnh bán reUSD của người đó để họ có thể rút tiền mặt về cho người nhận của họ ở đầu Mỹ, khi đó sẽ cần agent (A. Đạt) bên Mỹ mua reUSD, tức là thanh toán cho ngừoi nhận đó, thông qua các kênh Bank transfer/ venmo/ zelle
Các bước thực hiện
[1] Khi có lệnh bán ReUSD phát sinh, sẽ có thông báo trong group
Hiện tại chưa có cơ chế/ con bot để tự động đi thực hiện khớp và thanh toán khi có lệnh bán reUSD cần được khớp, nên vẫn cần con người vô thao tác tay
Mình vào trang này

image.png
Chọn buy và thanh toán
image.png
Sau khi thanh toán thì upload proof
image.png
Sau 15 phút nếu chưa được release thì mình có thể ấn nút Dispute trade để trọng tài xử lý

[2] A. Đạt/ Agent bên Mỹ truy cập vào Nemo
[3] Vào mục “Tài sản"
[4] Tìm token reUSD trong danh sách
[5] Chọn “Nạp/ Deposit" (Tức tạo yêu cầu MUA reUSD)
[6] Nhập số lượng reUSD muốn mua chính xác theo thông tin số lượng token trong lệnh bán reUSD nhận được trong group ở bước [1]
[7] Xác nhận thanh toán
Note to
@Phu Ha
@Thanh Bui
: Cần deposit trước bond fee cho tài khoản của A. Đạt
[8] Thanh toán cho người nhận theo thông tin hiển thị trên màn hình thông qua các kênh Bank transfer/ venmo/ zelle
[9] Chụp hình bằng chứng chuyển khoản và upload để chứng minh
[10] Kiêm tra balance reUSD đã tăng lên tương ứng
[11] HOàn tất

Agents in the US set up a transaction to sell reUSD and then wait for clients in the US to purchase it when they need to transfer money from the US to Vietnam.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.