Share
Explore

Thỉnh Tượng Tam Thế Phật

Thỉnh tượng tam thế Phật với ba vị Phật giống hệt nhau tượng trưng cho ba thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Tượng Tam Thế Phật uy nghi, trang nghiêm như hiện thân cho trí tuệ, lòng từ bi và sự giác ngộ. Đây chính là điểm tựa tâm linh cho những ai đang tìm kiếm sự bình an và hướng đến những giá trị tốt đẹp. sẽ chia sẻ đến bạn cách và bí quyết khi thờ Tam Thế Phật.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.