Share
Explore

Khai Thị Chúng Sinh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến

Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến là một quá trình lâu dài, cần có sự kiên trì, nỗ lực và lòng thành tâm. Nó đòi hỏi chúng ta phải trau dồi kiến thức Phật pháp, rèn luyện thiền định và thực hành những lời dạy của Đức Phật. Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá hành trình .
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.