Share
Explore

icon picker
Những điều kiêng kỵ khi đeo mặt Phật mà bạn cần lưu ý

Kiêng kỵ khi đeo mặt Phật là những lưu ý quan trọng giúp bạn hiểu rõ những hành động không nên thực hiện để phù hợp với phong thủy và tôn trọng vật phẩm tâm linh này. Mặt Phật mang trong mình yếu tố tâm linh, vì vậy người sử dụng cần phải thể hiện sự tôn kính và sự kính trọng đối với Phật.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.