Share
Explore

Nghi Thức Cúng Dường Trường Hạ – Ý Nghĩa, Phúc Đức, Bài Khấn

có nghĩa là việc cúng dường của các vị Thầy trong 3 tháng an cư kiết hạ, giúp chúng ta có cơ hội để tích luỹ được nhiều phúc. Khi cúng dường sẽ giúp tâm linh của mỗi người trở nên dễ chịu hơn ở hiện tại và được nhiều phúc hơn trong kiếp sau.
Vậy cúng dường trường hạ ? Ý nghĩa của cúng dường trường hạ ? Hãy cùng nghiên cứu thông qua bài viết này nhé.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.