Share
Explore

Nhất Mệnh Nhì Vận Tam Phong Thủy: Bí Quyết Giải Mã Yếu Tố Tử Vi Quyết Định Cuộc Đời

Nhất Mệnh Nhì Vận Tam Phong Thủy
Nhất Mệnh Nhì Vận Tam Phong Thủy
Chắc hẳn mọi người đều quen thuộc với câu ngạn ngữ: “
Dịch nghĩa theo tiếng Việt có thể hiểu là: Mệnh là quan trọng nhất, vận đứng ở vị trí thứ hai, phong thuỷ chiếm vị trí thứ ba để cải thiện vận mệnh (bao gồm cả yếu tố âm thuỷ dương cơ và âm trạch), âm đức đến lượt thứ tư là quan trọng (bảo gồm âm đức của gia tiên như ông bà, cha mẹ và tự bản thân ta, tích phúc và làm những điều tốt lành), cuối cùng là đọc sách.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.