Share
Explore

Begrijpend lezen voor ouders. 8 tips om je kind verder te helpen

Begrijpend lezen, ook wel , is een vak op de lagere school dat voor veel kinderen toch nog lastig wordt gevonden. Als opvoeder of ouder wil je vast en zeker voorkomen dat je kind een akelige achterstand in het leren oploopt en niet goed mee kan komen. Maar dan? Wat kun jij eraan doen om het studerend lezen van jouw kind te verbeteren en versterken? In dit artikel bespreken we met alle aandacht acht tips die jij kan gaan gebruiken om strategieën en vaardigheden bij tekstbegrip te verbeteren. Op deze manier hopen we je een beetje op weg te helpen. Hopelijk lukt het je nu het maximale uit de vaardigheden voor begrijpend lezen van je kind te halen.

1 Bekijk het doel

, bijvoorbeeld een krantenartikel of een tijdschrift, een fragment uit een boek of een receptje. Laat je dochter of zoon de tekst lekker doornemen. Bespreek en behandel gezamenlijke foto’s bij de tekst. Vraag daarna wat je zoon of dochter denkt dat het onderwerp is en wat het doel van de tekst kan zijn. Het achterhalen van dit doel van de schrijver helpt inzicht te krijgen.

2 De tekst bespreken

, maar vooral ook het gesprek aangaan. Bespreek altijd de tekst samen. Controleer het volgende: komt de verwachting van je kind uit en klopt het gevonden doel met de verwachting? Bespreek het!
Natasja Oosterloo.jpg

3 Vul gaten in kennis op

Thema’s zijn afwisselend (
) en variëren behoorlijk. Je kan en mag dan niet aannemen of verwachten dat je kind alle kennis paraat heeft. Maar het missen van die kennis is wel lastig als je kind vragen over een tekst moet kunnen geven. Dus vul ontbrekende en missende kennis aan of laat je kind opdoen met andere teksten. Begrijpend lezen is immers een doel, de teksten die je gebruikt slechts een middel.

4 Woordenschat verbreden

Als je dan toch bezig bent, koppel studerend lezen gelijk aan het aanleren van nieuwe woorden en sta vooral ook even stil bij de wijze om de betekenissen uit teksten te halen. In teksten staan vrijwel altijd nieuwe woorden voor leerlingen. En het zou toch zonde zijn om daar zomaar aan voorbij te gaan.

5 Laat veel lezen

: kinderen iets veel laten doen zorgt ervoor dat ze beter worden. Dat geldt absoluut ook zo bij studerend en begrijpend lezen. Anders gezegd: laat je kind dus zoveel mogelijk lezen. Wees daarin zelf het goede voorbeeld!

6 Zorg voor een rijk aanbod

Nou, dat zit hem vooral in het thema of onderwerp van de tekst die gelezen gaat worden. Vindt jouw kind zaken als sport, mode of computers interessant? Regel dan zo snel mogelijk dat er over deze unieke onderwerpen genoeg teksten zijn en werk dat verder uit. Je zal merken dat een kind dat plezier en lol heeft in de die hij of zij moet lezen, sneller een ander boek zal pakken.

7 Tekstsoorten

Voor wie wil lezen zijn er diverse teksten en het is van het grootste belang je dochter of zoon daarmee in aanraking te laten komen, want een recept of handleiding is natuurlijk heel iets anders dan een anekdote of column. En verhalende proza of een gedicht kun je niet een op een vergelijken met een informatief of wetenschappelijk artikel. Om die reden moet je zien te variëren in de teksten die je je kind wil laten lezen.

8 Oefenen met oefenboeken

Lukt het zelf niet? Dan zijn er gelukkig te koop. Primair bedoeld voor ouders die er wat moeite mee hebben om hun kind de juiste teksten voor te schotelen. Een goed oefenboek past goed bij de lesstof van de school.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.