Skip to content
Mrucznik Role Play LKiZ
Share
Explore
Lista kar i zasad

Lista kar

Banicja - Ban
@Czitowanie
@Kradzież kont
@Reklamowanie
@Ban Evading
Bardzo ciężka - Ban, Warn, Kick/slap/pouczenie
@Bug Using
@Szkodzenie serwerowi
@Oszustwa OOC
@Spamowanie
@Extremalny DM
@DM podczas eventu
@Gwałt/okaleczenie bez zgody OOC
@Złamanie polskiego prawa
@Szkodzenie graczom
@Naruszenie prywatności gracza
Ciężka - Warn, AJ do 30 minut, Kick/slap/pouczenie
@Obrażanie OOC
@Nabijanie WL
@Mordowanie za WL
@Drive By
@Heli Kill
@Car Kill
@Revange Kill
@Spawn Kill
@Nieodgrywanie, ucieczka od akcji, /q podczas akcji
@Noob Kill
Średnia - AJ do 20 minut, Kick/slap/pouczenie
@Death Match stopnia 2
@Destruction Derby/Celowe zderzenia
@Power Gamming
Lekka - AJ do 10 minut, Kick/slap/pouczenie
@Meta Gamming
@Death Match stopnia 1
@Ninja Jacking
@Jazda na dachu
Nieznaczna - AJ do 5 minut, Kick/slap/pouczenie
@Bike Bunny Hopping/Zajączkowanie Rowerem
@OOC w IC
@IC w OOC
@Emotikony w chacie IC
@Używanie chatu niezgodnie z jego przeznaczeniem
Specjalna - czystka konta - Ban, Blokada konta, Czystka konta (pieniądze, dom, pojazdy, konto premium), Kasacja konta
@Sprzedaż kont
@Powiązane multikonto
@Przelewanie majątku
Specjalna - nick - Blokada konta, Zmiana nicku
@Celebrity Name
@Zły nick
Specjalna - chaty globalne - Blokada pisania na chatach globalnych do 8 godzin, Warn
@Użycie chatu globalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
Specjalna - pouczająca - Kick/slap/pouczenie
@Non-RP
Specjalna - tylko kick - Kick
@Away from keyboard

Zasady karania

Admin ma prawo nadać karę tylko i wyłącznie za czynności przewidziane w LKiZ oraz o wysokości przewidzianej w LKiZ. Za jedną czynność niezgodną z LKiZ gracz może otrzymać tylko 1 karę.
Jeżeli czynność jest zabroniona w LKiZ, ale wykonywanie tej czynności przez gracza nikomu nie przeszkadza oraz jest akceptowana przez wszystkich obecnych graczy, admin może się powstrzymać od ukarania (tylko gdy jest pewien, że akcja nie przeszkadza żadnemu graczowi który ją widzi/słyszy).
Staramy się nadawać karę adekwatnie do sytuacji oraz postawy gracza.
Obowiązuje zakaz łączenia wartości kar. Jeżeli gracz popełnił 2 czyny do 15 minut AJ oraz 1 do 30 minut AJ to dajemy mu karę maksymalnie 30 minut AJ i resztę jego przewinień możemy umieścić w nawiasie. Przykład: 30 min AJ za: DM (oraz OOC w IC, MG). Zakaz ten nie obejmuje zwiększania poziomu kary. Jeżeli czynność jest wykonywana nagminnie, masowo i jest napisana skarga na forum, można nadać karę o 3 poziomy większą!
Podawany powód musi być czytelny i jednoznaczny, powinien wyraźnie informować co gracz zrobił źle.
Jeżeli gracz złożył skargę na forum, stopień kary może zostać podniesiony o 1 poziom (np. z kary średniej na karę ciężką) lub wartość kary może być pomnożona przez 2.
Jeżeli jakaś czynność jest wykonywana nagminnie, pomimo upomnień i kar, można nadać warna (nawet jeżeli stopień przewinienia tego nie przewiduje) lub zwiększyć wartość kary x2 lub stopień kary o 1.
Uwaga! Przy nadawaniu takiej kary administrator musi wpisać w powodzie słowo "Nagminne".
Jeżeli czynność dotyczy wielu graczy, jest wykonywana na więcej niż 3 osobach, mamy prawo podnieść stopień kary o 1. (np. HK dla 10 = Masowe HK i kara stopnia 5)
Uwaga! Przy nadawaniu takiej kary administrator musi wpisać w powodzie słowo "Masowe".
Uwaga! Zasada działa jedynie dla następujących przewinień: DM(i jego odmiany), DB, HK, CK, DD/CZ
Gracz ma prawo do złożenia apelacji od kary, jeżeli uważa, że kara, którą otrzymał, jest niezgodna z LKiZ lub chce prosić o łagodniejszy wymiar kary lub jej zniesienie.
Aby apelacja o łagodniejszy wymiar kary została rozpatrzona, powinna spełnić następujące warunki:
Dostrzeżenie swoich złych czynów i przyznanie się do nich.
Żal, że dokonało się takiej czynności. Uświadomienie sobie, że zrobiło się źle.
Obiecanie i postanowienie, że nie będzie się już wykonywało tych czynności. "będę się starał unikać tych samych błędów i okazji do ich popełnienia."
Szczera skrucha.
Przeprosiny bądź też zadośćuczynienie graczom, którym utrudniło się rozgrywkę swoim zachowaniem.

Jeżeli gracz apeluje od źle nadanej kary, wystarczy tylko dowieść, że kara została nadana niezgodnie z LKiZ. Jeżeli zgodność nadanej kary z LKiZ jest dyskusyjna, sprawa zostanie rozpatrzona w gronie administracyjnym, gdzie zostanie ustalona jej interpretacja i wpisana do LKiZ jako precedens.
Administrator nie ma możliwości zniesienia kary nadanej przez innego administratora, aby znieść taką karę wymagane jest apelowanie od niej na forum.
Wyłącza się konieczność pisania przez gracza apelacji, jeżeli od ukarania minęło mniej niż 12h i kara jest zdejmowana przez tego samego admina który ją nadał.
Administrator może zmienić karę nadaną przez skrypt na inną, przewidzianą przez LKiZ.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.