Share
Explore

Nákupní seznam


Přehled zboží
0
název zboží
požadováno
Skutečnost
Akce doma
Zakoupit
akce obchod
1
rohlíky
10
3
Zakoupit
7
zakoupeno
2
housky
6
6
Zakoupit
0
zakoupeno
3
banány
4
7
Zakoupit
-3
zakoupeno
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.