Share
Explore

PYC OS Tháng 7

Table 1
0
Type
Id
Summary
Owned By
A_Effort Made
A_Partner
Nghiệm thu T7 (OK/NOK)
Tester confirm
Nỗ lực lực BU Review
Nhân sự Reviews
Số sau reviews
Comment
1
Story
3854454
MyViettel_PYC xây dựng landingpage My Kid và Smart Moto
ManhPS
38,8
TechAsians
OK
Yen OK
NgocTV1
2
Story
3854445
My Viettel_triển khai landing động để triển khai các campaign bán gói cước_CMS
ManhPS
15
EMED
OK
Yen - Dang NT ( Kịp trong hn)
12,78
NgocTV1
3
Story
3854437
My Viettel_PYC triển khai landing động để triển khai các campaign bán gói cước
ManhPS
30
TechAsians
OK
Yen - Dang NT ( Kịp trong hn)
26,41
NgocTV1
4
Story
3854381
MyViettel_triển khai xây dựng tính năng bán thẻ game Gosu
anhbhv
20
EMED
OK
Quỳnh ok
NhatDV1
5
Story
3854380
MyViettel_Tích hợp công cụ truyền thông Insider vào My Viettel - Pharse 3
huypq28
30,85
EMED
OK
manhnd27 - Dang NT (Kịp trong hn)
HieuNV29
6
Story
3854361
MyViettel_Thay đổi giao diện app my viettel giai đoạn 4 (Bình Minh) (Đổi gói cố định, evoucher, mua sắm, tab gói cước, chatbot)
huypq28
65,6
BINH MINH
OK
manhnd27 - OK
HieuNV29
7
Story
3845023
MyViettel_Nâng cấp nghiệp vụ cần xác nhận OTP trên MVT
huypq28
37,93
EMED
OK
Hangdt64_ OK
HieuNV29
8
Story
3676072
MyViettel_Thiết kế giao diện MyViettel
huypq28
91,73
EMED
Đã review tháng trước và thanh toán tháng này
Quỳnh ok
ToanNM18
91,73
9
Story
3879381
MyViettel_Tích hợp videocall, nâng cấp UI/UX
huypq28
20,78
TechAsians
OK
Hangdt64_Ok
AnPV
10
Story
3854349
MyViettel_Thông báo mời KH tải dự liệu danh bạ lên LifeBOX qua wifi, 3G 4G
huypq28
15,45
TechAsians
OK
AnPV
11
Story
3879460
MyViettel_Đóng cước trước di động trên app
huypq28
61,63
TechAsians
OK
Hangdt64_OK
HieuNV29
12
Story
3853737
MyViettel_Nâng cấp My Viettel để hiển thị được các khuyến mại theo sự kiện - phase 2
nhatdv1
4,4
EMED
OK
Quỳnh ok
ManhPS
13
Story
3799612
MyViettel_web portal đổi điểm Viettel++ ra điểm Bamboo
HuyNC2
18
TechAsians
OK
Hangdt64_OK
14,06
NhatDV1
14
Story
3798347
MyViettel_Xây dựng chức năng xác thực hợp đồng online và nghiệm thu online dịch vụ cố định trên web Portal
nhatdv1
30,28
BINH MINH
OK
Yen OK
ManhPS
15
Story
3767973
MyViettel_Chức năng khóa tài khoản MyViettel, giới hạn gọi API
HuyNC2
5,08
HITEX
đã review tháng trước, chờ thanh toán
chưa nghiệm thu
5,08
AnhBHV
16
Story
3765267
MyViettel_nâng cấp mua sim số trên web Viettel.vn - Chọn gói cước sim số theo tỉnh
ManhPS
30,16
BINH MINH
OK
manhnd27 - OK
HuyNC2
17
Story
3765190
MyViettel_PYC nâng cấp luồng nghiệp vụ giao hàng tại nhà trên các đơn hàng Omni (Cắt giao diện)
nhatdv1
9,52
TechAsians
OK
manhnd27 - OK
8,72
ManhPS
18
Story
3735530
MyViettel_Thay đổi hạn mức sử dụng cho TBTS
nhatdv1
80
TechAsians
OK
72,39
ManhPS
19
Story
3735525
MyViettel_Tạo shortlink redirect cho Viettel.Vn
anhbhv
6,85
TechAsians
OK
Yennt OK
NhatDV1
20
Story
3729308
MyViettel_Bổ sung 03 luồng tích điểm Viettel++ cho hệ thống Quản lý đối tác - Phần 1
anPV
51,53
Biplus
OK
Hangdt64_OK
HuyPQ28
51,53
21
Story
3722643
My Viettel_PYC Nâng cấp việc hiển thị các gói cước có tính phí trên trang Qrcode
ManhPS
48,72
EMED
OK
Hangdt64_OK
HuyNC2
22
Story
3701216
MyViettel_Nâng cấp luồng nghiệp vụ giao hàng tại nhà trên các đơn hàng Omni
nhatdv1
93,78
BINH MINH
OK
manhnd27 - OK
ManhPS
23
Story
3676717
MyViettel_Tích hợp webview bán vé máy bay bamboo Phase 3
HuyNC2
30
EMED
OK
Hangdt64_Đang nghiệm thu KHÔNG hoàn thành kịp ngày 20/7
22,27
AnhBHV
24
Story
3676043
MyViettel_Nâng cấp ứng dụng My Viettel cho điện thoại huawei
hungth14
55,65
TechAsians
OK
manhnd27 - OK
HieuNV29
25
Story
3666156
MyViettel_Nâng cấp cổng webservice hệ thống ViettelPortal - Giai đoạn 2 tối ưu và sửa lỗi
anPV
14,84
TechAsians
OK - điều chỉnh giảm từ 22.5 => 14.84
manhnd27 - OK
HuyPQ28
14,84
26
Story
3775025
Myviettel_Nâng cấp tính năng đăng ký gói cước bằng điểm Viettel++
hungth14
18,33
BINH MINH
OK
Yennt OK
HieuNV29
27
Story
3774966
MyViettel_Tích hợp CTT VNPAY lên My Viettel
anhbhv
29,75
EMED
OK
Quỳnh OK
NhatDV1
28
story
3854485
MyViettel_nâng cấp trang quản trị nội dung tin tức
huync2
13,03
Binh MINH
ok
hoa_Ok
NhatDV1
No results from filter
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.