Skip to content
Roadmap

icon picker
Статистика

Количество предприятий 2019 по количеству сотрудников, %
0
EMTAK
Tegevusala
Kokku
1 kuni 9 hõivatud isikut
10 kuni 19 hõivatud isikut
20 kuni 49 hõivatud isikut
50 kuni 99 hõivatud isikut
100 kuni 249 hõivatud isikut
250 või enam hõivatud isikut
1
Kokku – kõik tegevusalad
100.0%
91.9%
4.2%
2.5%
0.8%
0.4%
0.2%
2
A
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
5.3%
5.4%
4.0%
5.0%
2.8%
1.3%
0.6%
3
B
Mäetööstus
0.2%
0.1%
0.3%
0.8%
0.9%
0.0%
1.2%
4
C
Töötlev tööstus
8.2%
6.9%
16.5%
24.4%
36.2%
42.7%
33.3%
5
D
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
0.3%
0.2%
0.5%
0.7%
0.9%
1.0%
1.8%
6
E
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
0.3%
0.2%
0.7%
0.9%
1.5%
0.5%
1.8%
7
F
Ehitus
13.0%
12.9%
19.3%
12.2%
6.8%
3.1%
4.8%
8
G
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
18.3%
18.4%
17.6%
15.5%
15.0%
17.6%
23.2%
9
H
Veondus ja laondus
6.3%
6.0%
8.8%
8.6%
7.6%
9.2%
7.7%
10
I
Majutus ja toitlustus
3.6%
3.1%
9.7%
8.7%
5.9%
4.6%
4.8%
11
J
Info ja side
7.2%
7.4%
4.0%
3.9%
6.5%
5.1%
8.3%
12
L
Kinnisvaraalane tegevus
7.3%
7.8%
2.2%
1.9%
1.2%
0.3%
0.0%
13
M
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
15.7%
16.6%
5.8%
5.2%
4.5%
1.5%
0.0%
14
N
Haldus- ja abitegevused
5.5%
5.6%
4.4%
6.0%
5.0%
8.4%
10.1%
15
P
Haridus
1.3%
1.3%
0.8%
0.7%
0.4%
0.3%
0.0%
16
Q
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
1.6%
1.4%
3.6%
3.2%
3.5%
3.6%
1.2%
17
R
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
2.2%
2.4%
0.5%
1.5%
0.5%
0.5%
1.2%
18
S
Muud teenindavad tegevused
3.9%
4.2%
1.3%
0.9%
0.7%
0.3%
0.0%
There are no rows in this table

Количество предприятий 2019 по оборотам, %
0
EMTAK
Ettevõtete arv
Kokku
Alla 100 000 euro
100 000 - 999 999 eurot5
1-1,9 miljonit eurot
2-4,9 miljonit eurot
5 miljonit eurot ja enam8
1
Kokku - kõik tegevusalad
100,0%
59,9%
31,6%
3,8%
2,6%
2,1%
2
A
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
5,3%
5,9%
4,4%
4,7%
4,6%
3,2%
3
B
Mäetööstus
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,8%
0,7%
4
C
Töötlev tööstus
8,2%
5,9%
10,1%
13,1%
18,1%
24,4%
5
D
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
0,3%
0,2%
0,3%
0,4%
0,3%
1,9%
6
E
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
0,3%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
0,8%
7
F
Ehitus
13,0%
10,6%
17,7%
16,4%
10,4%
8,4%
8
G
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
18,3%
14,4%
22,0%
28,2%
34,4%
38,1%
9
H
Veondus ja laondus
6,3%
5,1%
7,4%
12,3%
9,1%
8,3%
10
I
Majutus ja toitlustus
3,6%
3,0%
5,0%
2,7%
1,7%
1,5%
11
J
Info ja side
7,2%
8,7%
5,1%
4,2%
4,6%
4,0%
12
L
Kinnisvaraalane tegevus
7,3%
7,3%
8,0%
5,3%
5,0%
2,3%
13
M
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
15,7%
20,9%
8,9%
5,4%
4,4%
1,7%
14
N
Haldus- ja abitegevused
5,5%
5,8%
5,5%
3,8%
3,7%
3,4%
15
P
Haridus
1,3%
1,8%
0,6%
0,2%
0,2%
0,0%
16
Q
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
1,6%
1,2%
2,4%
1,4%
1,2%
0,8%
17
R
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
2,2%
3,1%
1,0%
0,7%
0,5%
0,5%
18
S
Muud teenindavad tegevused
3,9%
6,0%
1,0%
0,2%
0,2%
0,0%
There are no rows in this table


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.