Share
Explore

Máy hút ẩm Medion có tốn điện không?

Bạn nên sử dụng máy hút ẩm trong phòng kín và có cách nhiệt thì càng tốt. Những phòng kín và được lắp cách nhiệt sẽ hỗ trợ máy hút ẩm hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều, từ đó góp phần giúp tiết kiệm điện năng sử dụng một cách tối ưu.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.