Share
Explore

Máy hút bụi không dây Dyson V12 Detect Slim

Máy hút bụi Dysonđược trang bị cho màn hình LCD giúp thể hiện được bằng chứng một cách khoa học hơn về việc làm sạch của máy hút bụi. Trong đó, màn hình kỹ thuật số Dyson V12 Detect Slim sẽ hiển thị đếm ngược thời gian chạy, ra cảnh báo về bảo trì thiết bị, chế độ nguồn. Như vậy, người dùng dễ dàng hơn trong việc kiểm soát quá trình dọn dẹp và khả năng hoạt động của máy.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.