Share
Explore

Gia Đình Sau 49 Ngày Nên Làm Gì Cho Vong Linh

Khi con người đã trút hơi thở hấp hối cuối cùng để về với đất thì liệu đã chấm hết không hay chết có phải là hết không? Tại sao người xưa lại cho rằng, trong 49 ngày linh hồn của người đã mất thường trở về nhà? Người chết làm gì trong 49 ngày? Gia đình sau 49 ngày nên làm gì để giúp linh hồn siêu thoát?
Có vô vàng câu hỏi được đặt ra trong thế giới tâm linh về người đã khuất này, vậy trong bài viết này, hãy cùng lý giải về những thắc mắc trên nhé!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.