Share
Explore

Bắt đầu sự nghiệp thành công với vị trí Fresher Tester

Nhu cầu về vị trí Tester tại các công ty công nghệ ngày càng tăng. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, để có thể bắt đầu sự nghiệp thành công với tư cách là một , bạn cần phải có một số chuẩn bị và định hướng cụ thể.

Công việc, trách nhiệm của Fresher tester

Nghiên cứu các yêu cầu của dự án và hiểu những gì được mong đợi từ phần mềm mà bạn sắp thực hiện kiểm thử
Chịu trách nhiệm tạo test case bao gồm tất cả các chức năng của phần mềm. Điều này liên quan đến việc tạo kịch bản kiểm thử, xác định dữ liệu và tạo các tập lệnh kiểm thử
Khi test case đã được tạo, fresher tester sẽ cần thực hiện chúng và xác định bất kỳ lỗi nào được tìm thấy trong phần mềm. Cần phải kiểm tra thật kỹ lưỡng và báo cáo bất kỳ vấn đề nào được tìm thấy.
Fresher tester sẽ chịu trách nhiệm ghi lại và báo cáo bất kỳ lỗi nào được tìm thấy trong quá trìnhkiểm thử. Cung cấp các mô tả chi tiết về lỗi, cùng với các bước để tái tạo chúng.
Cộng tác với các thành viên trong nhóm, bao gồm devs, quản lý và những tester khác trong nhóm. Giao tiếp hiệu quả với họ một cách ngắn gọn, dễ hiểu
Fresh tester là một vị trí bắt đầu trước khi bạn có thể tiến xa hơn trong tương tai, do đó cần phải học hỏi liên tục và cải thiện các kỹ năng. Điều này bao gồm học các kỹ thuật, công cụ kiểm thử mới, cũng như cập nhật các phương pháp mới nhất trong ngành

Yêu cầu của công ty đối với Fresher Tester

Các công ty mong đợi Fresher tester có hiểu biết cơ bản về nguyên tắc kiểm thử cơ bản như thiết kế, thực hiện, báo cáo và theo dõi lỗi
Điều quan trọng là phải hiểu về vòng đời phát triển phần mềm
Có kinh nghiệm với các công cụ và phương pháp kiểm thử
Việc chú ý đến từng chi tiết là rất quan trọng và các công ty mong đợi fresher tester phải có con mắt tinh tường để biết chi tiết và xác định ngay được các lỗi nhỏ nhất.
Kỹ năng giao tiếp là điều cần thiết vì họ phải trao đổi rất nhiều với các bên liên quan
Fresher tester cần có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp có thể phát sinh trong quá trình kiểm thử. Các công ty có thể tìm kiếm những những người học hỏi nhanh. có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Mặc dù không bắt buộc, nhưng có thể là một lợi thế bổ sung. Các công ty có thể ấn tượng với ứng viên có chứng chỉ như chứng chỉ ISTQB ...

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.