Share
Explore

Tử Vi Khâm Thiên

Lập lá số Tử Vi Khâm Thiên: Khâm Thiên Tứ Hoá
Do đặc thù và sứ mệnh lịch sử của nó nên Tử vi Khâm Thiên Giám (Khâm Thiên Tứ Hóa và Hà Lạc Bắc Phái) không trọng tiểu tiết, không dùng lời hoa mỹ, không dài dòng văn tự mà chỉ đi vào trọng tâm của cát hung, được mất, thành bại.. Bởi những người sử dụng nó đều là các bậc quyền quý đứng trên vạn người, mối quan tâm đều chỉ ở những việc đại sự, thời điểm ứng hạn ứng kì… Do vậy Tử Vi Khâm Thiên Giám được sinh ra để xem những việc đại sự, những vận hạn và thời điểm quan trọng trong cuộc đời của con người. Đỉnh cao của nó chính là luận Vận Hạn, cũng chính là điều khó luận, khó nắm bắt nhất trong bộ môn Tử Vi..
Lập lá số Khâm Thiên của bạn:

TỬ VI KHÂM THIÊN

Khâm Thiên Tứ Hóa Và Hà Lạc là 2 trường phái Tử Vi Bắc Phái được phát triển trong cung đình ‘Khâm Thiên Giám’ Trung Quốc, xưa nay vốn chỉ phục vụ cho Vua Chúa và bí truyền hàng nghìn năm (không lưu truyền ra ngoài). Do đặc thù và sứ mệnh lịch sử của nó nên tử vi Khâm Thiên Giám (Khâm Thiên Tứ Hóa và Hà Lạc Bắc Phái) không trọng tiểu tiết, không dùng lời hoa mỹ, không dài dòng văn tự mà chỉ đi vào trọng tâm của cát hung, được mất, thành bại.. Bởi những người sử dụng nó đều là các bậc quyền quý đứng trên vạn người, mối quan tâm đều chỉ ở những việc đại sự, thời điểm ứng hạn ứng kì… Do vậy Tử Vi Khâm Thiên Giám được sinh ra để xem những việc đại sự, những vận hạn và thời điểm quan trọng trong cuộc đời của con người. Đỉnh cao của nó chính là luận Vận Hạn, cũng chính là điều khó luận, khó nắm bắt nhất trong bộ môn Tử Vi.
Lá Số Tử Vi Khâm Thiên của Kabala là công cụ giúp bạn tạo lá số tử vi bằng trường phái Khâm thiên. Đặc điểm nổi bật của Khâm Thiên Tứ Hóa:
Khái niệm đơn giản, nguyên lý cô đọng nhưng hàm ý sâu sắc.
Ưu điểm: Dự đoán chắc chắn, có cơ sở, nhìn thấy được sự kiện một cách trực quan.
Nhược điểm: Không nhiều biến hóa chi tiết như trường phái Phi Tinh Tứ Hóa.
Chỉ ra những thời vận lớn trong cuộc đời, không phải chuyện nhỏ.
Khéo léo vận dụng các yếu tố Lý, Khí, Tượng, Số.
Là cánh cửa dẫn đến sự lãnh ngộ về Lý và Tánh Không.
Mục đích sâu xa hơn là giúp người học lãnh ngộ chứ không chỉ dự đoán.
Như vậy, là phương pháp tiếp cận sâu sắc, cô đọng, giúp thấy rõ thời vận lớn và mục đích cuối cùng là giác ngộ.

Ý NGHĨA CUNG CHỨC TỬ VI

Cung mệnh: Cung mệnh còn được gọi với nhiều cái tên khác là bản mệnh hoặc bổn mệnh, thường được dùng để xem lá số tử vi. Cung mệnh nói về ưu nhược điểm tính cách của đương số, xem cung mệnh giúp đương số hiểu rõ về chính mình.
Cung Phụ Mẫu: Là cung số nói về cha mẹ của đương số như tướng mạo, tính cách của cha mẹ, nghề nghiệp, sức khỏe của cha mẹ, và xem cung phụ mẫu để hiểu rõ hơn, sâu hơn về tình cảm giữa bố mẹ và đương số tốt xấu ra sao.
Cung Phúc Đức: Là cung vị nói về tinh thần, tâm tư của đương số, ngoài ra cung Phúc Đức cũng là cung vị nói về mối quan hệ giữa đương số với ông bà, họ hàng ra sao, hay là dòng họ bà con của đương số thịnh suy như thế nào, và cũng là cung vị xem về mồ mả, âm trạch, phúc khí của bản thân đương số.
Cung Điền Trạch: Là cung vị nói về tình hình điền sản, nhà cửa, đất đai của bạn thịnh suy ra sao, số có được thừa hưởng hay không, có của hay không thì phải xem cung Điền Trạch ắt sẽ rõ cát hung.
Cung Quan Lộc: Là cung vị nói về tình hình sự nghiệp, công việc. Có thể thông qua cung Quan Lộc giúp bạn định vị được ngành nghề nào phù hợp với bản mệnh của bạn để đi đúng hướng ngành nghề thuận mới thì dễ phát triển đạt tới thành công.
Cung Nô Bộc: Là cung vị nói về tình hình mối quan hệ xã hội, giao tế của bạn cát hung ra sao khi ra xã hội, khi đi học, khi làm ăn, có gặp được quý nhân hay sẽ gặp tiểu nhân.
Cung Thiên Di: Là cung vị nói về tình hình mối quan hệ xã hội, giao tế của bạn cát hung ra sao khi ra xã hội, khi đi học, khi làm ăn, có gặp được quý nhân hay sẽ gặp tiểu nhân. Ngoài ra, cung Thiên Di cũng là cung vị cho bạn biết bạn có nên đi xa lập nghiệp hay không, có số định cư, du học thuận lợi hay không.
Cung Tật Ách: Là cung vị nói về tình hình sức khỏe, bệnh tật, hay là tai ách bên ngoài tác động chi phối đến vận mệnh của bạn ra sao. Xem cung Tật Ách để biết thời điểm hay dở về sức khỏe, tai ách bên ngoài ra sao, lúc nào để có cách phòng tránh hay cải thiện phù hợp.
Cung Tài Bạch: Là cung vị nói về tình hình tài chính kinh tế của bạn ra sao, thịnh suy, hay dở thế nào, số giàu hay nghèo, có giữ được tiền của hay không, cách kiếm tiền như thế nào cho phù hợp bản mệnh.
Cung Tử Tức: Là cung vị nói về những vấn đề xoay quanh chuyện con cái của bạn, như tình hình con cái của bạn, sức khỏe sinh sản của bạn ra sao, hoặc sẽ biết được tính cách con cái, học vấn tương lai có sáng sủa hay không, sức khỏe của con cái sau này ra sao, mối quan hệ giữa bạn và con cái hay dở thế nào.
Cung Phu Thê: Là cung vị nói về cát hung trong tình cảm, hôn nhân, tình yêu đôi lứa, hạnh phúc hay lận đận. Đối tượng tình cảm là người ra sao ví dụ như tính cách hay dáng dấp của chồng/vợ tương lai chẳng hạn.
Cung Huynh Đệ: Là cung vị nói về hay dở trong mối quan hệ giữa bạn và anh chị em ra sao. Tình cảm giữa bạn và anh chị em sẽ thế nào, là đùm bọc hay là xa cách chẳng hạn.

BẢNG ĐẶC TÍNH CÁC CHÍNH TINH


image.png

image.png
image.png
image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.