Skip to content
veebidisain
Share
Explore
II poolaasta

icon picker
Maandumislehe planeerimise ja loomise etapid

Enam-vähem selline, nagu allpool kirjas, võiks näha välja kogu maandumisleeh protsess. Siin on vähem etappe kui suuremahulise veebirakenduse puhul, kuna eesmärk on kitsama ja väiksemahulisem.
Eesmärgi Määratlemine (01 tund): Enne mis tahes disaini või arendustöö alustamist on oluline selgelt määratleda, mida soovite maandumislehega saavutada. Kas see on mõeldud toote müümiseks, teavitamiseks, liidrite genereerimiseks, registreerimiste kogumiseks või mõne muu eesmärgi täitmiseks?
Sihtgrupi Analüüs (02 tund): Mõistke, kes on sihtgrupp. See hõlmab nende demograafilisi andmeid, huve, käitumist ja probleeme, mida nad võivad püüda lahendada. Mida rohkem te oma sihtgrupist teate, seda paremini saate nende vajadustele vastata.
Konkurentsi Analüüs (02 tund): Uurige konkurentide maandumislehti. Vaadake, mis neil hästi töötab ja mis mitte. See annab aimu tööstuse standarditest ja võib-olla isegi ideid, kuidas neist eristuda.
Personaade ja Stsenaariumide Loomine (02-03 tund): Pärast sihtgrupi analüüsi loote personaad ja stsenaariumid. Personaadid on väljamõeldud, kuid andmepõhised esindused teie sihtrühmast, stsenaariumid aitavad mõista, kuidas need personaadid võivad teie toodet või teenust kasutada.
Kasutajakogemuse (UX) planeerimine (03 tund): Mõelge, kuidas kasutajad lehega suhtlevad. Millised on peamised tegevused, mida soovite, et nad teeksid? Kuidas saate oma lehte korraldada, et see oleks kasutajasõbralik ja intuitiivne? Vaadake eeskujusid, konkurente, teisi lehti, koguge eeskujud enda tööfaili.
Kasutajaliidese (UI) kujundamine: Põhinedes loodud personaadel, kujundage visuaalne ilme, mis kõnetab teie sihtrühma. See hõlmab värviskeemi, kirjastiili, piltide ja muude visuaalelementide valikut. Selle jaoks on abks moodboardi loomine, kuhu korjate kokku stiilinäidised, mis tunduvad kaardistatud sihtgruppi kõnetavat.
Sisu loomine: Kirjutage veenev ja asjakohane sisu, mis räägib otse teie sihtgrupile. See sisaldab pealkirju, alapealkirju, tootekirjeldusi, üleskutseid tegutsemiseks (CTA-sid) jne.
Veebilehe arendamine: Selle etapi käigus muudetakse kujundus reaalseks veebileheks. See hõlmab HTML-i, CSS-i ja võib-olla JavaScripti kasutamist.
Testimine ja tagasiside: On oluline testida lehte erinevate seadmetega ja küsida tagasisidet. Vaadake, kas kasutajad suudavad hõlpsalt navigeerida ja teha soovitud tegevusi. Kasutage seda tagasisidet, et teha vajalikke parandusi.
Optimeerimine ja käivitamine: Peale testimist ja paranduste tegemist optimeerige lehte laadimiskiiruse ja otsingumootori nähtavuse jaoks. Kui olete rahul, on aeg leht avalikustada.
Jälgimine ja kohandamine: Pärast lehe käivitamist jälgige selle toimivust, kasutades analüütikatööriistu. Kohandage ja optimeerige lehte vastavalt saadud andmetele ja kasutajate käitumisele.

Põhjalikuma planeerimisjuhendi leiab sellelt lingilt:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.