Share
Explore

Rodinná nákupní aplikace


seznam
0
položky
kolik potřebuju
kolik máme
nakup
kolik mám nakoupit
nakoupeno
Notes
1
rohlíky
7
7
Modify rows
1
nakoupeno
Open
2
jablka
5
5
Modify rows
2
nakoupeno
Open
3
jupíky
3
3
Modify rows
3
nakoupeno
Open
4
sušenky
4
4
Modify rows
4
nakoupeno
Open
5
mandarinky
8
8
Modify rows
6
nakoupeno
Open
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.