Share
Explore

Fileserver koppelen zonder 3rd party apps

Open Finder

Click the Finder icon to open Finder.
Klik op het Finder icoontje om Finder te openen. ​
image.png

Verbinden met server

Bovenaan in de systeembalk kies je voor ‘GA’. Vervolgens kies je voor ‘Verbinden met server’
image.png

Server koppelen

geef het adres in en klik op ‘Verbind’ smb://192.168.0.105
image.png
Gebruik je eigen gebruikersnaam. jefdm en je wachtwoord zoals om aan te melden op je desktop.
Klik op ‘Verbind’
image.png
Kies voor Data en klik op OK
image.png

Fileserver is nu gekoppeld

image.pngWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.