Share
Explore

icon picker
Nákupní seznam


přehled zboží
0
název zboží
požadováno
skutečnost
akce 1
zakoupit
akce 2
1
rohlík
10
12
Zakoupit
0
Zakoupeno
2
jogurt
14
5
Zakoupit
0
Zakoupeno
3
banán
4
1
Zakoupit
0
Zakoupeno
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.