Share
Explore

Rodinná nákupní aplikace


Table
0
Položky
Kolik potřebuju
Kolik máme
Button
Kolik nakoupit
Button 2
1
Rohlíky
58
5
Nákup
53
Nakoupeno
2
Jablka
45
6
Nákup
0
Nakoupeno
3
sušenky
10
6
Nákup
0
Nakoupeno
4
minerálky
8
5
Nákup
0
Nakoupeno
5
vajička
32
4
Nákup
0
Nakoupeno
6
pomazánky
20
12
Nákup
8
Nakoupeno
7
šampáno
4
0
Nákup
Nakoupeno
8
chleba
5
1
Nákup
Nakoupeno
9
Nákup
Nakoupeno
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.