Skip to content
Think in HD
Share
Explore
Courses

icon picker
Lập trình Scratch Jr cùng con (5-7 tuổi)

Tất cả các bé từ 4 tuổi trở lên đều nên được tiếp xúc với Lập trình

Có nhiều cách khác nhau giúp bé làm quen với Lập trình

Sáng tạo cùng ScratchJr là cách học mà chơi cực tốt cho các bạn nhỏ từ 5 đến 7 tuổi

Lộ trình và tài liệu giúp bạn cùng con học Scratch Jr hiệu quả


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.