Share
Explore

Nhạc Sĩ Sô Panh – Những Bản Nhạc Buồn Của Sô Panh

Sô Panh là ai? Khi nhắc đến , không ai là biết đến nhà soạn nhạc tài ba nổi tiếng hơn hai 200 năm này. Ông đã để lại cho nhân loại một dòng nhạc ballad mà cho đến bây giờ nó vẫn còn được đông đảo khán giả yêu thích.
Với bài viết này, sẽ chia sẻ với các bạn về cuộc đời của nhạc sĩ Sô Panh (Chopin) cùng với những tác phẩm của Sô Panh.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.