Share
Explore

Hướng Dẫn Cách Tập Bơi Bướm Đúng Kỹ Thuật Tiết Kiệm Sức

Bơi bướm là một trong những kỹ thuật bơi cơ bản trong bơi lội. Tuy nhiên, để đạt được kỹ thuật hoàn hảo trong bơi bướm, bạn cần phải tiếp cận với các phương pháp và kỹ thuật tập luyện phù hợp. Hãy cùng khám phá đúng kỹ thuật và những lưu ý khi thực hiện trong bơi lội.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.