Share
Explore

Hoa Sen Đỏ: Đặc Điểm, Công Dụng Và Ý Nghĩa

Hoa sen là Quốc hoa của Việt Nam, gắn liền với truyền thống và văn hóa dân tộc. Bạn có biết hoa sen có mấy màu không? Sen hồng và sen trắng là những màu sen quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Bên cạnh đó, sen còn có nhiều màu sắc khác như xanh, đỏ,… Trong bài viết sau, sẽ giới thiệu về hoa sen đỏ cùng với đặc điểm và ý nghĩa của nó.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.