Share
Explore

Hệ điều hành IOS mới nhất có gì đặc biệt?

Hệ điều hành IOS mới nhất có thêm tính nâng nhận thông báo từ website, thông báo có thể được hiển thị như thông báo đến từ 1 app trên điện thoại. Cùng tìm hiểu thêm trong bài viết sau đây nhé
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.