Share
Explore

Máy đầm thước chạy pin

Thiết kế nhẹ nhàng và dễ di chuyển của máy đầm thước chạy pin giúp tiết kiệm sức lực cho công nhân. Đồng thời, trọng lượng 5kg cũng giúp máy có thể được vận chuyển và lưu trữ một cách thuận tiện.
Với tay cầm dài 1.5 mét, người sử dụng có thể đạt được các khu vực khó tiếp cận một cách dễ dàng, từ đó nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.