Share
Explore

icon picker
Ý Nghĩa Cây Hoa Hồng Màu Vàng – Một Tình Yêu Vĩnh Cửu

Cây hoa hồng màu vàng được nhiều người cho rằng đây là loài hoa tượng trưng cho sự ghen tuông, phản bội và không chung thủy trong tình yêu. Nhưng nhiều người lại có ý kiến hoa hồng vàng là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, một tình bạn không lợi dụng.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.