Skip to content
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Share
Explore
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

icon picker
POSTPAID/THANH TOÁN TRẢ SAU

Điều kiện được sử Phương thức thanh toán bằng tài khoản trả sau:
Cam kết số lượng đơn hàng: Tối thiểu 1000 ord/tháng
Hoàn thành xong Hợp đồng dịch vụ Postpaid

Hướng dẫn chọn hình thức thánh toán khi đặt đơn hàng
Đơn hàng được tạo bằng API: "payment_method": "BALANCE"
Đơn hàng được tạo bằng web/app: Chọn hình thức thanh toán “Tài khoản/Ví Aha/Coporate”
image.png
Hình thức đối soát và thanh toán cước phí vận chuyển:
AhaMove sẽ giửi bảng kê từ ngày 1 -3 đầu tháng: Chu kì đối soát từ ngày 1 - 30/31 tháng trước
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-01 lúc 12.18.47.png
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-01 lúc 12.19.25.png
Sau khi thống nhất bản kê AhaMove sẽ xuất hoá đơn vào ngày 5 hoặc hàng tháng
Khách hàng thanh toán cước phí theo quy định tại Hợp đồng

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.