Skip to content
[AHM][KA-BD] Account Instruction
Share
Explore
Payment

icon picker
POSTPAID

Điều kiện được sử Phương thức thanh toán bằng tài khoản trả sau:
Cam kết số lượng đơn hàng: Từ 3000 ord/tháng hoặc 1000 ord/tháng + Giấy phép kinh doanh >3 năm
Hoàn thành xong Hợp đồng dịch vụ Postpaid

Hướng dẫn chọn hình thức thánh toán khi đặt đơn hàng
Đơn hàng được tạo bằng API: "payment_method": "BALANCE"
Đơn hàng được tạo bằng web/app: Chọn hình thức thanh toán “Tài khoản/Ví Aha/Coporate”
image.png
Hình thức đối soát và thanh toán cước phí vận chuyển:
AhaMove sẽ giửi bảng kê từ ngày 1 -3 đầu tháng: Chu kì đối soát từ ngày 1 - 30/31 tháng trước
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-01 lúc 12.18.47.png
Ảnh chụp Màn hình 2021-10-01 lúc 12.19.25.png
Sau khi thống nhất bản kê AhaMove sẽ xuất hoá đơn vào ngày 7/8 hàng tháng
Khách hàng thanh toán cước phí theo quy định tại Hợp đồng

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.