Share
Explore

SEO Plan

Fyll i de aktiviteter:

Lägg till moment i din SEO-plan .
Under kolumnen “Start-datum” skriver du i när du påbörjar din aktivitet, under deadline fyller du i det datum du ska vara färdig med din aktivitet.

1. Lista 5 aktiviteter från Hubspot
2. Lista 5 egna aktiviteter ( Tex blogginlägg, Gör Google trands-analys etc)

Du skapar ett nytt SEO-moment antingen genom den gröna plus-knappen eller genom att trycka på “ + “ längst ner i listan.

( Du kan markera och ta bort denna hjälptexten när du vill)

Nollställ mallen

Lägg till SEO-moment i listan
SEO-plan
2
Feature
Kommentater
Startdatum
Deadline
Effort
Impact
1
Gör en SEO Audit
Gå igenom min SEO-Checklista (Hubspot 30 dagar) och se vilka SEO-checkar jag uppfyller
10/14/2021
10/20/2021
Large ⛰
2
ex. Skapa handbooks-guide
10/21/2021
10/22/2021
Medium 🌴
3
ex. Ladda upp handbook-landingpage
Small 🐜
4
ex. konttrollera
5
There are no rows in this tableDå genereras automatiskt en GANTT-tidslinje åt dig.
Du kan här tydligt överblicka (och flytta om) i vilken ordning olika aktiviteter sker.
( Du kan markera och ta bort denna hjälptexten när du vill)
Gantt Tidslinje
2
Gör en SEO Audit
ex. Skapa handbooks-guide
ex. Ladda upp handbook-landingpage
ex. konttrollera
Oct 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nov 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jan 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Feb 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Mar 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Apr 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
May 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jun 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Month
TodayFit


Ni får även automatiskt en kalender nedan (som ni kan dra, förlänga / förkorta och flytta runt aktiviteter inom).
Tryck på en händelse för att få upp detaljer om den och ha möjlighet att kommentera i den.
Om du vill kan du även se (och planera) på vecko- & dagsnivå.
( Du kan markera och ta bort denna hjälptexten när du vill)
SEO Aktivitetskalender
2

March 2024

Month
TodayWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.