Share
Explore
Fyll i de aktiviteter:


Lägg till moment i din SEO-plan .

Under kolumnen “Start-datum” skriver du i när du påbörjar din aktivitet, under deadline fyller du i det datum du ska vara färdig med din aktivitet.


1. Lista 5 aktiviteter från Hubspot
2. Lista 5 egna aktiviteter ( Tex blogginlägg, Gör Google trands-analys etc)


Du skapar ett nytt SEO-moment antingen genom den gröna plus-knappen eller genom att trycka på “ + “ längst ner i listan.


( Du kan markera och ta bort denna hjälptexten när du vill)


Nollställ mallen


Lägg till SEO-moment i listan

SEO-plan
2
Search
Feature
Kommentater
Startdatum
Deadline
Effort
Impact
1
Gör en SEO Audit
Gå igenom min SEO-Checklista (Hubspot 30 dagar) och se vilka SEO-checkar jag uppfyller
10/14/2021
10/20/2021
Large ⛰
2
ex. Skapa handbooks-guide
10/21/2021
10/22/2021
Medium 🌴
3
ex. Ladda upp handbook-landingpage
Small 🐜
4
ex. konttrollera
5
There are no rows in this table

Då genereras automatiskt en GANTT-tidslinje åt dig.
Du kan här tydligt överblicka (och flytta om) i vilken ordning olika aktiviteter sker.
( Du kan markera och ta bort denna hjälptexten när du vill)

Gantt Tidslinje
2
Search
Gör en SEO Audit
ex. Skapa handbooks-guide
ex. Ladda upp handbook-landingpage
ex. konttrollera
Oct 14
Oct 16
Oct 18
Oct 20
Oct 22
Gör en SEO Audit
ex. Skapa handbooks-guide
Ni får även automatiskt en kalender nedan (som ni kan dra, förlänga / förkorta och flytta runt aktiviteter inom).
Tryck på en händelse för att få upp detaljer om den och ha möjlighet att kommentera i den.

Om du vill kan du även se (och planera) på vecko- & dagsnivå.
( Du kan markera och ta bort denna hjälptexten när du vill)

SEO Aktivitetskalender
2
Search
Today
May 2022
MonthWeekDay
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.