Skip to content
business plan
Share
Explore
Plan biznesowy ( Polski )

icon picker
Wniosek

Plaisirs Français ma do zaoferowania zalety, produkty najwyższej jakości, silny wizerunek marki i inną kulturę gastronomiczną. Jednak napotyka lokalną konkurencję i wysokie koszty. Szanse obejmują rosnący rynek, turystykę i współpracę, a zagrożenia obejmują niestabilną gospodarkę, zmieniające się przepisy i trendy żywieniowe.

Oczywiście początkowe koszty uruchomienia są znaczne, ale przewidywane przychody są również znaczące. Dzięki solidnemu planowi finansowemu i starannemu zarządzaniu finansami jestem przekonany, że moje pierwsze francuskie cukiernia w Olsztynie odniesie prawdziwy sukces.

Jestem pewien, że Plaisirs Français w Olsztynie będzie bardzo popularny wśród mieszkańców i turystów, ponieważ będę jak dotąd jedynym francuskim cukiernikiem w Olsztynie. Dlatego proszę o fundusze na stworzenie tego innowacyjnego i jakościowego projektu.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.