Skip to content
business plan
Share
Explore
Plan biznesowy ( Polski )

icon picker
Plan finansowy

1. Wstęp

French Patisserie to firma zajmująca się produkcją i sprzedażą francuskich wyrobów cukierniczych. Zapotrzebowanie na tego typu produkty w Polsce znacznie wzrosło w ostatnich latach i wiem, że jest tam duży potencjał dla francuskiej cukierni. Celem niniejszego planu finansowego jest szczegółowa analiza kosztów i przewidywanych przychodów związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem francuskiej cukierni w Polsce, a dokładniej w Olsztynie.

2. Analiza kosztów i przychodów

A. Koszty uruchomienia

Szacuję, że całkowite koszty uruchomienia wyniosą maksymalnie 512 000 zł. Główne pozycje wydatków obejmują zakup lokalu (400 000 zł), koszty remontu i renowacji (50 000 zł), zakup wyposażenia i materiałów (50 000 zł), wydatki na reklamę (2 000 zł) oraz wynagrodzenia i inne koszty osobowe (10 000 zł).

B. Przewidywany dochód

Oczekuję dochodu z mojej piekarni na poziomie około 100 000 zł miesięcznie. szacuję, że wyroby cukiernicze będą sprzedawane po średniej cenie 15 zł. Przewiduję również, że piekarnia będzie organizować imprezy okolicznościowe i przyjęcia, które będą generować dodatkowe przychody.Początkowe koszty uruchomienia 2
0
Notes
Wydatki
Minimum
Maximum
1
Zakup zakładu
100,000.00
400,000.00
2
koszty remontu
10,000.00
50,000.00
3
zakup sprzętu i materiałów
30,000.00
50,000.00
4
Wydatki na reklamę
500.00
2,000.00
5
Koszty wynagrodzenia i personelu
8,000.00
10,000.00
There are no rows in this table
148,500.00
Sum
512,000.00
Sum
Źródła finansowania 2
0
Notes
Ustanowienie
Suma
1
Urzad pracy
32,000.00
2
3
There are no rows in this table
32,000.00
Sum

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.