Share
Explore

Лихвен калкулатор

Калкулатор за изчисляване на законна лихва

Сума
От дата
До дата
Лихва
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit
Въвеждане на данни от таблица
*Изчисленията са точни за вземания след 2016. Преди тази дата за всеки месец има различен лихвен процент.
** Въведените данни не се запазват. Ако излезнете от страницата, трябва да ги въведете наново

Копирайте данните за падеж, дата на завеждане и сума. Лихвата се изчислява автоматично. Описанието не е задължително.
Search
От дата
До дата
Сума
Описание
Лихва
Брой дни
1
1/1/2020
1/1/2021
1000
Фактура 124441122
101.94
367
2
4/22/2022
7/15/2022
46512
1098.2
85
There are no rows in this table
47512
Sum
1200.14
Sum


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.