Share
Explore

icon picker
Лихвен калкулатор

Калкулатор за изчисляване на законна лихва
Сума
От дата
До дата
Лихва
0
Submit

Въвеждане на данни от таблица

*Изчисленията са точни за вземания след 2016. Преди тази дата за всеки месец има различен лихвен процент.
** Въведените данни не се запазват. Ако излезнете от страницата, трябва да ги въведете наново
Копирайте данните за падеж, дата на завеждане и сума. Лихвата се изчислява автоматично. Описанието не е задължително.
От дата
До дата
Сума
Описание
Лихва
Брой дни
1
1/1/2020
1/1/2021
1000
Фактура 124441122
101.94
367
2
4/22/2022
7/15/2022
46512
1098.2
85
There are no rows in this table
47512
Sum
1200.14
Sum

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.