Share
Explore

icon picker
Tư duy của CEO về marketing

Các giám đốc điều hành cấp cao cho rằng tư duy đóng vai trò quan trọng đối với thành công hơn so với kỹ năng hoặc thậm chí kinh nghiệm - nhưng rất ít công ty tích cực làm việc để hiểu và tối ưu hóa nó.
‘Mindset’ là một thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng lấy con người làm trọng tâm (thường được gọi là kỹ năng ‘mềm’), ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong bộ công cụ của nhà tiếp thị hiện đại. 94% các nhà tiếp thị được khảo sát cho báo cáo Kỹ năng của Nhà tiếp thị Hiện đại của Econsultancy đã đồng ý rằng các kỹ năng ‘mềm’ như khả năng đón nhận sự thay đổi, tư duy phản biện và cộng tác cũng quan trọng như các kỹ năng kỹ thuật cho sự nghiệp tiếp thị.
Đây cũng là những kỹ năng giúp các nhà tiếp thị trở nên nổi bật và duy trì tính cạnh tranh khi các nhiệm vụ và vai trò tiếp thị ngày càng được tự động hóa và tăng cường bởi công nghệ.
Nghiên cứu thực tiễn tốt nhất mới nhất của Econsultancy về tư duy tiếp thị dựa trên một loạt các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các nhà lãnh đạo tiếp thị, đánh giá các tài liệu học thuật và chuyên nghiệp và nghiên cứu định lượng của hơn 500 nhà tiếp thị toàn cầu để đưa ra những hiểu biết sâu sắc về vai trò của tư duy đối với cá nhân, sự phát triển và xuất sắc của đội ngũ và tổ chức - và nêu bật tư duy cần thiết cho sự nghiệp thành công trong lĩnh vực tiếp thị.
Nó đưa ra một khuôn khổ cho tư duy tiếp thị hiện đại được gọi là khung 10C - 10 đặc điểm được các nhà tiếp thị hiện đại hiển thị. Họ đang:
Lấy khách hàng làm trung tâm
Tập trung vào thương mại
Có khả năng sắp xếp lại các tình huống dựa trên đào tạo của họ
Cam kết tìm kiếm sự làm chủ
Tự tin vào khả năng của mình và đồng nghiệp
Tò mò về thế giới xung quanh họ
Sáng tạo trong cách tiếp cận giải quyết vấn đề cho khách hàng của họ
Họ thách thức và không ngại bị thách thức
Hợp tác
Kết nối với chính họ và mục đích / giá trị của tổ chức của họ.
Để tìm hiểu thêm về khuôn khổ 10C và cách nó sẽ giúp bạn thiết lập tư duy tiếp thị mạnh mẽ, hãy xem cuộc họp báo ảo theo yêu cầu của chúng tôi, được tổ chức bởi Giám đốc điều hành của Econsultancy, Richard Robinson và Nội dung học tập và nghiên cứu SVP Stefan Tornquist, cùng với một nhóm khách mời chuyên gia .
Tham gia cùng Debbie Botwick, Giám đốc Tiếp thị Xuất sắc Toàn cầu tại Pfizer; John Rudaizky, Đối tác, Lãnh đạo Tiếp thị & Thương hiệu Toàn cầu tại EY; và Alison Orsi, Phó Chủ tịch kiêm CMO tại IBM Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi để nghe những hiểu biết sâu sắc của họ về tầm quan trọng của việc trau dồi tư duy tiếp thị hiện đại và phần quan trọng của nó trong thời kỳ khủng hoảng - cũng như hơn thế nữa.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.