Share
Explore

icon picker
Elearning - Góc nhìn người học

Đường dẫn truy cập: https://erp.vietan-group.vn/vi/slides
Screen Shot 2022-03-01 at 19.44.52.png
Khi truy cập trang này, nhìn chung ta sẽ thấy giao diện tổng quan các khóa học được phân quyền cho bạn thấy ở VAG.
Screen Shot 2022-03-01 at 19.48.11.png
Ở bên góc trái, sẽ thống kê các thành tích cá nhân. Khi học qua các khóa học, bạn sẽ đạt được những huy chương cho từng cấp bậc, đồng thời là điểm kinh nghiệm để thăng hạng trên hệ thống Elearning.

Tham gia một khóa học

B1. Chọn một khóa học cụ thể
Screen Shot 2022-03-01 at 19.51.24.png
Sau đó sẽ hiển thị danh sách các bài học trong khóa học đó. Bạn cần phải tham gia đủ các bài học để đạt đủ điểm kinh nghiệm và nhận được chứng chỉ, huy chương cụ thể
Bấm tham gia khóa học để bắt đầu ghi danh
Screen Shot 2022-03-01 at 20.01.34.png
Tiến độ học trong khóa này sẽ được lưu lại ở thanh % như sau
Screen Shot 2022-03-01 at 20.02.07.png

Screen Shot 2022-03-01 at 19.53.33.png
Bấm vào các bài học theo thứ tự để tham gia học

Giao diện học

Học từng bài học một theo thứ tự
Screen Shot 2022-03-01 at 19.58.11.png
Khi học từng bài học cụ thể, bạn có thể viết bình luận dưới bài học hoặc chia sẻ cho người khác
Sau khi học xong bài học cụ thể, sẽ có tick xanh hoàn thành cho bài học đó.

Một số tính năng khác

Có thể đánh giá chung cho khóa học (1-5 sao và comment) sau khi đã hoàn thành khóa học
Mỗi người có thể truy cập trang cá nhân của bản thân và người khác
Truy cập trang cá nhân qua đường dẫn
Trang cá nhân thống kê mọi thứ về hoạt động của bạn trên nền tảng
Các thành tích của người học Công ty cũng được đánh dấu lại (highlight) cho công ty

Screen Shot 2022-03-01 at 20.06.12.png
Có thể search khóa học mà mình muốn tham dự
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.