Share
Explore

Góp ý video

Góp ý chung

Sử dụng font chữ Inter
Tăng spacing, padding ở những phân đoạn có chữ
Sử dụng chữ màu đen
Cắt bỏ phần tab của trình duyệt trong các ảnh chụp trên web
Các background cần ngầu hơn, trẻ trung, năng động, nhẹ nhàng (có thể dùng màu gradient đen). Style gần gần như thế này
Rút ngắn độ dài của video xuống còn khoảng 1p30s . Có thể tinh giản một số animation, hình ảnh ví dụ như
7F4EAA8B-9A6E-48C2-BD86-C77B7FF736C4.png
image.png
Có thể cắt bớt 1 số câu thoại ở đoạn đầu
Các nguồn lăng lượng sạch đang được con người khai thác và sử dụng nhằm khắc phục tình trạng đó.
Nguồn năng lượng này có được là nhờ quá trình chuyển đổi năng lượng bức xạ mặt trời thành điện năng sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất

Góp ý từng phân đoạn

Table
0
Mô tả
Thay đổi
Phút
1
Sai chính tả FLATFORM
AB5C9EDC-47A5-4012-8E41-D92769B8CBD7.png
PLATFORM
1:18 AM
2
Sử dụng hình ảnh hiển thị được cái biểu đồ của dashboard
B08D5246-E7FB-4C0E-BBA0-DA3184C00181.png
Sử dụng hình ảnh này để thay thế cho màn hình desktop
image.png
1:28 AM
3
Sử dụng màu chữ đen, tăng khoảng cách các chữ với nhau
E9DC08EF-6490-4410-B135-71D74522698B.png
1:30 AM
4
Hiển thị thêm 4 đối tượng người dùng chính của phần mềm (hiển thị xung quanh cái laptop)
AEF9185D-92B3-4850-B3BD-D3B82754045E.png
Hiển thị thêm 4 đối tượng người dùng
Nhân viên vận hành
Nhà đầu tư
Nhân viên kĩ thuật
Khách hàng
0932B7E8-7931-41D3-9B56-90586DC9CE98.png
1;35
5
Căn giữa logo của 2 công ty
DFC09639-4AC9-47A9-9D02-E80B4527F0CC.png
Căn giữa logo của 2 công ty theo chiều dọc màn hình
Thêm dòng chữ mô tả Sự hợp tác giữa 2 công ty có thế mạnh và kinh nghiệm hàng đầu trong ngành năng lượng và môi trường
6
Nên sử dụng đoạn video khác tương tự (nhân viên có mặc đồng phục để formal hơn)
D5940EC9-E0FC-4194-9574-794E113251E0.png
1;10
7
Sử dụng thêm nhiều hình ảnh biểu đồ của tính năng Analytics
ECB29236-E675-4FAC-9F57-CB54F7BEBA47.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
1:39 AM
8
Thay đổi 3 nội dung của hình ảnh này
B1BEC479-6F74-419B-AAA4-C5533A0768B5.png
Các nội dung gạch đầu dòng gồm
Giám sát từ xa
Nhanh chóng phát hiện phần tử gặp sự cố
Giải quyết kịp thời vấn đề suy giảm hiệu suất
1:40 AM
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.