Share
Explore

Formosa: Customer feedback

Table
0
Mô tả
Hình ảnh
Trạng thái
1
9. Dữ liệu chỗ trung bình này kiến nghị e để theo các mức theo Giờ, Ngày, tháng, năm thôi chứ 15p. ... ko cần thiết
image.png
Có thể bỏ được, tuy nhiên sẽ phải can thiệp vào code của phần mềm đã đóng gói
2
Bỏ các thành phần trên web
Giám sát hệ thống : Bộ lọc theo khu vực quản lý
Giám sát tổng quan: Bộ lọc đơn vị quản lý
Giám sát danh sách: Bỏ bộ lọc ở trên
Dữ liệu trung bình: Bỏ lựa chọn gom dữ liệu theo 15 phút
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
Có thể bỏ được, tuy nhiên sẽ phải can thiệp vào code của phần mềm đã đóng gói
3
3. 2 chỉ tiêu này sai đơn vị
image.png
Có thể vào phần cấu hinh sửa được (Cấu hình → Thông số quan trắc)
image.png
4
4. Chỗ giới hạn trên có thể thêm phần chú thích bên dưới là theo QCVN bao nhiêu như WEB cũ ko?
image.png
image.png
Team đã ghi nhận yêu cầu, tính năng sẽ được bổ sung ở phiên bản cập nhật tiếp theo
5
Phần Giám sát hệ thống này nên làm liên kết link vào những cái tương ứng, ví dụ a nhấn vào các biểu tượng khoanh tròn đó có thể nhảy đến giao diện chi tiết là trạm nào, chỉ tiêu nào đang vượt ngưỡng, hoặc a nhấn vào số lượng các trạm bên dưới thì nó cũng link đến list các trạm đó bên trang Giám sát tổng quan hoặc Link đến trang Giám sát trực tuyến
image.png
Đây là một đóng góp rất hay, team sẽ cập nhật ở các phiên bản sắp tới
6
Phần tra cứu số liệu lại ko có thông tin đến giới hạn trên, dưới, và thêm phần thông tin giới hạn theo QCVN bao nhiêu, đồng thời như trước đây a phản ánh, bên a xem đồ thị thích xem đồ thị dạng sóng như cái tra cứu dữ liệu gốc này hơn là theo dạng cột giá trị trung bình, vì vậy ở biểu đồ này tất cả các thông tin liên quan e phải hiển thị ra hết
image.png
Nếu trạm được cấu hình các ngưỡng giới hạn thì biểu đồ sẽ hiển thị các đường giới hạn trên, dưới
7
10. Phần camera a kiến nghị là e làm theo list từng trạm, khi click vào trạm nào thì mới hiện thị chi tiết những Cam trong đó , chứ ko phải click vào Camera là hiển thị như thế này cả ra đâu
image.png
Mặc định Module camera sẽ hiển thị camera của tất cả trạm, có theer dùng tính năng lọc để xem camera của từng trạm mong muốn
8
Kiểm duyệt dữ lịệu bị trống
image.png
Module này bị dư, sẽ ẩn đi
9
CHỗ này thời gian chọn theo Tháng bị fix à, có thể chọn khoảng thời gian từ ngày nào đến ngày nào đc ko? và Tổng số bản ghi thiết kế sẽ được tính tương ứng với Số ngày x 288 (file/ngày), các phần khác chưa hiển thị hết
image.png
Chọn thống kê theo từng ngày để tra cứu từ ngày nào đó đến này nào đó
10
16. Module báo cáo này thiếu những báo cáo tương ứng như báo cáo ngày, tháng, năm, tính phí, sự cố....
Các tính năng này sẽ được deploy vào đầu tuần sau
11
Phần cấu hình vượt ngưỡng này, mức nào là 80,90,100%
image.png
Module cấu hình ngưỡng vượt 80, 90, 100% sẽ được deploy vào đầu tuần sau
12
Cái này ý nghĩa như nhau, cho vào 1 cái là đc, miễn có phần xuất excel đi kèm
image.png
Có thể ẩn được
13
Nếu phần này đơn thuần chỉ là cấu hình để truyền FTP lên Sở và Bộ thì chỉ cần để vào module nào đó thôi, bỏ cái phần Cấu hình Chia sẻ dữ liệu đi
image.png
Có thể ẩn được
14
Ẩn các module, các phần không dùng đến bao gồm
Cấu hình đơn vị quản lý
Các loại trạm trên dashboard
Quan trắc định kì
image.png
image.png
image.png
image.png
Có thể ẩn được
15
Tỷ lệ này là gì?
image.png
Cơ số của dữ liệu gốc từ sensors sẽ hiển thị lên phần mềm
Tỉ lệ 1 tức là sensor truyền lên bao nhiêu, phần mềm sẽ hiển thị y chang (VD: pH từ sensor truyền về là 12 → phần mềm hiển thị 12)
Có 1 số sensor truyền với tỉ lệ khác thì cần cấu hình cho phù hợp (VD: nếu tỉ lệ cấu hình là 100 thì pH từ sensor truyền về là 12 → phần mềm sẽ hiển thị là 1200 (12 x 100)
16
21. phần cấu hình gửi cảnh báo này là ntn?
image.png
Đây là module cảnh báo phiên bản cũ của iLotusland, sẽ ẩn đi để cập nhật bản mới cho Formosa
17
phần ngôn ngữ a chưa thấy nó thế nào cả, giao diện cấu hình và phần tính phí nước thải cũng vậy
Các tính năng này sẽ được deploy vào đầu tuần sau
18
Màn hình chi tiết thông số không load được
image.png
Đang xử lý, sẽ cập nhật bản vá lỗi vào đầu tuần sau
19
Thống nhất chỉ để Khí thải và Nước thải
image.png
Đã xử lý xong
20
Khí thải doanh nghiệp → Khí thải
image.png
Đã xử lý xong
There are no rows in this table

/t


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.