Share
Explore

Thiên Đồng Cung Phu Thê

Sao Thiên Đồng là một trong 14 Chính Tinh trong hệ thống tử vi, tọa lạc tại cung Phu Thê để dự đoán hôn nhân và những thách thức mà mệnh chủ có thể gặp phải. Sao Thiên Đồng cung Phu Thê mang trong mình sự cứng cỏi, quyết đoán cùng với tinh thần độc lập trong hôn nhân. Để hiểu rõ hơn về sao này, sẽ giúp bạn khám phá sâu sắc về ngay bây giờ nhé!
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.