Share
Explore

icon picker
Cung Mặt Trăng Xử Nữ: Bức Chân Dung Về Sự Hoàn Hảo Khắt Khe

Nổi tiếng với tính cách tỉ mỉ, chu đáo và có phần cầu toàn, những người sở hữu cung Mặt Trăng Xử Nữ có trí tuệ nhạy bén, logic và luôn khát khao sự hoàn hảo trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên dưới vẻ hoàn hảo đó là một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm, luôn khát khao sự an toàn và ổn định.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.