Share
Explore

icon picker
Ảnh Hưởng Của Cung Quan Lộc Thiên Phủ Trong Tử Vi

Cung Quan Lộc tượng trưng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp, danh vọng, địa vị xã hội, cũng như sự thịnh vượng về tài chính và danh tiếng. Sao Thiên Phủ, một sao cát, biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng, quyền lực và ổn định. Chủ mệnh có cung Quan Lộc Thiên Phủ thường có tiềm năng đạt được thành công lớn trong sự nghiệp, có thể đạt được sự giàu có và phồn thịnh về tài chính.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.