Share
Explore

Giải Mã Thái Dương Cung Quan Lộc

Thái Dương Cung Quan Lộc mở ra một bức tranh chứa đựng nhiều ấn số về vận mệnh. Sao Thái Dương với tên gọi khác là Nhật, là một trong các sao tốt thuộc Cửu Diệu bao gồm: La Hầu, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức, Thái Dương, Thổ Tú, Thái Bạch, Vân Hớn, Thủy Diệu. Thái Dương thuộc hành Hỏa và là ánh sáng của Mặt Trời. Trong bài viết dưới đây, sẽ giúp bạn giải đáp về một cách chi tiết nhất.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.