Share
Explore

Tổng quan

Lưu ý:
CHỮ XANH nghĩa là là có hyperlink
LỊCH SỬ
Đang làm
0
Công việc (có link Google Drive)
Mục tiêu
Đang làm
Đã xong
Độ ưu tiên
Lưu ý
1
Soạn buổi 1 (27/10 → 30/10)
Lên outline (27/10 → 29/10)

Open
Cần tạo thông báo đến học viên → đã tạo thông báo
Cần tạo group Zalo?
Buổi đầu là 5/11
2

Nội dung chuyển đổi giáo trình sang E-learning 100% (30/10)
Video về kế hoạch chạy E-learning trên website (28/10)

Open
Thiết kế mô hình cấp tốc
Chuyển sang E-learning 100%

3
Lập kế hoạch sử dụng phần mềm (30/10)

Open
Trước mắt là test phần mềm Flyer cho phòng lab để lên kế hoạch sử dụng
Sau đó cũng sẽ tìm kiếm các phần mềm và website bổ ích khác, ví dụ như các phần mềm vẽ sơ đồ tư duy
4

Nội dung Post 4 - Ý nghĩa của các thang điểm TOEIC (30/10)
Nội dung Post 1 - Giới thiệu về TOEIC (25/10 xong)
Nội dung Post 2 - Cấu trúc đề thi TOEIC (26/10)
Nội dung Post 3 - Cách tính điểm TOEIC và quy đổi điểm sang IELTS (27/10)
Poster giới thiệu Thầy Thịnh Phát (28/10)
Contents cho 2 post quảng cáo khóa học cấp tốc (28/10)
Open
There are no rows in this table
Đã hoàn tất
0
Công việc (có link Google Drive)
Mục tiêu
Đang làm
Đã xong
Độ ưu tiên
Lưu ý
1


Slides và youtube clips cho buổi 1, 2, 3 (đã xong)
Slides cho buổi 4 (26/10, tối khuya xong)
Đóng gói sản phẩm sau buổi 4
ĐÃ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
There are no rows in this table
Lịch sử
0
Công việc (có link Google Drive)
Mục tiêu
Đang làm
Đã xong
Độ ưu tiên
Lưu ý
1
Đào tạo buổi 3 (28/10)(nhập cơ sở dữ liệu học viên)
Đào tạo buổi 2 (26/10)(sử dụng app HR và Học sinh; vận hành bộ phận giáo viên)
Đào tạo buổi 1 (25/10)(tổng quan về mục đích và chức năng của PSE One)
Đầu giờ mỗi buổi có test trắc nghiệm 10’ cho bài cũ.
Thứ 6 (27/10) không có training do thầy OFF
Lỗi đang chờ PSE xửa lý
(Lỗi tạo tài khoản
Lỗi tạo dữ liệu học sinh trên app)
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.