Share
Explore

icon picker
Checklist

Voor advocaat-stagiairs
Voel je lichte paniek bij het horen van btw-nummer, derdenrekening en baliebijdrage? We got you!
In deze checklist vind je alle administrative zaken die je moet in orde brengen voor de start van jouw stage.
Administratie:
Status
Taak
Meer informatie
1
To do
Eedaflegging
Wat?
Aan het begin van het gerechtelijk jaar vindt de plechtige eedaflegging voor het hof van beroep plaats.
Kan je niet aanwezig zijn op de plechtige eedaflegging, dan kan je ook op bepaalde tijdstippen later in het jaar de eed afleggen.
Hoe?
Voor je de eed zal kunnen afleggen op het hof van beroep mag je niet vergeten volgende documenten neer te leggen op het secretariaat van de Orde waartoe uw balie behoort:
Origineel diploma rechten zonder de bijlagen;
Nationaliteitsbewijs (te verkrijgen op het gemeentehuis van je domicilie); en
Bewijs van goed gedrag en zeden (te verkrijgen op het gemeentehuis/politiekantoor van je domicilie).
Meer informatie:
Neem contact op met het secretariaat van de balie waarbij je wil aansluiten.
2
To do
Inschrijving aan balie
Wat? Je kan je online inschrijven bij de balie waarbij je zal aangesloten zijn.
Zodra de raad van de Orde van jouw balie jouw inschrijving goedkeurt en je de eed hebt afgelegd, verschijn je op de lijst van stagiairs.
Vanaf jouw inschrijving op de lijst van stagiairs ben je volwaardig advocaat. Je mag een toga dragen en pleiten voor de rechtbank, maar je volgt nog wel drie jaar stage bij een stagemeester. Die maakt jou wegwijs in de gebruiken en regels van het beroep.
Hoe?
Voor een online inschrijving heb je een eID of elektronische vreemdelingenkaart en een kaartlezer nodig.
3
To do
Advocatenkaart
Wat?
Elke advocaat, ook een stagiair, moet een advocatenkaart hebben. Die kaart geeft toegang tot het online DPA-platform.
Hoe?
Vraag jouw kaart aan via deze link:
Meet informatie:
DPA platform:
4
To do
Baliebijdrage betalen
Wat?
Ieder jaar zal je als advocaat-stagiair een baliedbijdrage moeten betalen.
Hoe?
Je zal een factuur voor je baliebijdrage ontvangen.
Sommige kantoren dragen deze kost voor de stagiair, maar dit is zeker niet altijd het geval.
Meer informatie: Ga naar de website van de balie waarbij je wil aansluiten.
5
To do
Beroepsopleiding
Wat?
Als advocaat-stagiair moet je de beroepsopleiding volgen die wordt georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.
Hoe?
Inschrijven voor de beroepsopleiding kan via het DPA platform:
Voor de beroepsopleiding kan je gebruikmaken van de subsidies van de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid.

6
To do
Ondernemingsnummer en BTW-nummer
Wat?
Omdat je als zelfstandige aan de slag gaat dien je een ondernemingsnummer en btw-nummer aan te vragen, dat kan via je boekhouder of ondernemingsloket/BTW administratie zelf.
Sinds 1 januari 2014 is er 21% btw verschuldigd op advocatenerelonen.
Hoe?
Bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen dien je eerst een ondernemingsnummer aan te vragen.
Ten minste twee dagen na de inschrijving in de KBO en voordat je jouw activiteit start dien je een aanvraag tot btw-identificatie in.
Meer informatie:

7
To do
Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
Wat?
Elke zelfstandige moet zich inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, er bestaan verschillende in België (bv. Xerius, Acerta, Liantis, etc.). Ieder kwartaal zal je een sociale zekerheidsbijdrage moeten betalen.
Hoe?
Neem contact op met een sociaal verzekeringsfonds voor jouw inschrijving.
Meer informatie:
8
To do
Derdenrekening openen [optoneel]
Wat?
Elke advocaat moet een onderscheid maken tussen zijn eigen gelden en de gelden die werden ontvangen ten behoeve van cliënten en derden. Die laatste moeten worden gestort op een derdenrekekening.
Je hoeft niet altijd een derdenrekening te openen. Vraag aan je stagemeester of dit wel nodig is.
Hoe?
Je kan een derdenrekening voor juridische beroepen openen bij jouw bank.
Meer informatie:
9
To do
Boekhouder [optioneel]
Wat?
Als advocaat heb je verschillende fiscale verplichtingen. Zo moet je een sluitende boekhouding bijhouden waarin alle financiële transacties staan die in de uitoefening van uw beroep worden uitgevoerd. En je zal jaarlijks je inkomsten van het voorgaande jaar moeten aangeven.
Hoe?
Je kan je boekhouding uiteraard zelf bijhouden of een boekhouder aanstellen om dit voor jou te doen.
10
To do
Toga [optioneel]
De aankoop van een toga is niet altijd noodzakelijk, vaak kan je er eentje huren of gebruiken van het kantoor.
De eedaflegging gebeurt in toga. Je kan een toga huren in het justitiepaleis.
Uiteraard kan je zelf ook een toga aankopen. Hier zijn een aantal adressen:

There are no rows in this table


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.