Share
Explore

icon picker
Data Engineer/Operator/Fullstack Low-code Web Developers Intern

🔧 Bạn sẽ cùng chúng tôi:
Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử Amazon, Shopee,… và mạng xã hội Facebook, Tiktok,…
Thiết kế data warehouse và data pipeline
ETL dữ liệu trong và sau khi thu thập, đẩy vào datamart, datasets
Lập trình nhúng và liên kết giữa các nền tảng

🖥️ Bạn sẽ là người đồng đội lý tưởng nếu:
Định hướng trở thành Data Engineer/BI Engineerer/DataOps/Solution Architect/ ERP Software Developer, muốn có thêm nhiều dự án giá trị trong portfolio
Có khả năng viết Python/ Appscripts cơ bản hoặc giải pháp nocode/lowcode kéo dữ liệu từ các nền tảng về qua APIs, crawl qua bề mặt giao diện website
Có khả năng sử dụng cơ bản 1 trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (PostgreSQL, Bigquery…) để xây và quản lý cơ sở dữ liệu
Có khả năng viết HTML/CSS nhúng
Cẩn thận tỉ mỉ đi sâu vào chi tiết
Yêu thích tìm tòi, học hỏi học điều mới, công cụ mới
Là 1 người giải quyết vấn đề, chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp

🏆 Bạn xứng đáng nhận được:
Hỗ trợ thực tập 3-5 triệu dựa trên performance
Portfolio dự án lớn và giá trị. Ví dụ:
Mô tả: hệ thống báo cáo quản trị tự động tập đoàn
Quy mô: 20 công ty thành viên, 3000 users, trên 100 triệu bản ghi dữ liệu
Domain: Thương mại điện tử, bán lẻ sản xuất dược mỹ phẩm, thiết bị y tế, thời trang, bất động sản
Scope: từ input đầu vào đến cảnh báo hành động
Tech stack: Coda, Cybersoft, Odoo ERP, Python, PostgreSQL, Tableau, Power Automate, Bigquery
Chủ động trong cách làm
Hỗ trợ nhiệt tình bởi các thành viên trong team và các khóa học trả phí team đã mua
Làm việc trong môi trường thoải mái, không drama, quan tâm đến sự phát triển của từng cá nhân
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Địa chỉ: Royal City, Hà Nội
Website:
Vui lòng gửi CV về mail:


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.