Share
Explore

Cách Ghi Biên Bản Cờ Vua Chi Tiết – Không Nên Bỏ Lỡ

Một thủ tục không làm ảnh hưởng hay sai lệch đến kết quả ván cờ chung cuộc nhưng việc ghi lại biên bản các ván cờ là bước vô cùng quan trọng trong việc học và khi chơi cờ vua. Mỗi ván cờ, mỗi nước đi đều ảnh hưởng đến thế cờ cùng với kết quả cuối cùng.
Hãy cùng tìm hiểu giúp chúng ta dễ dàng xem lại ván cờ, rút kinh nghiệm cho bản thân để cải thiện kỹ năng.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.