Share
Explore

icon picker
Thưởng thức vẻ đẹp của Cá Lóc Nữ Hoàng trong thế giới cá cảnh

Cá Lóc Nữ Hoàng, hay còn được biết đến với tên khoa học Channa Aurantimaculata, là một trong những loài cá lóc cảnh đẹp và được ưa thích nhất. Chúng có ngoại hình khá giống với cá Lóc Hoàng Đế, điều này có thể khiến người mới chơi dễ nhầm lẫn giữa hai loài cá này.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.