Share
Explore

icon picker
Cá Cảnh Nhịn Ăn Được Bao Lâu? Tips cho cá ăn khi đi xa

Buộc phải rời bỏ bể cá khi đi về quê hoặc du lịch thường là một vấn đề mà nhiều người nuôi cá phải đối mặt. Trong thời gian này, bạn không thể cung cấp thức ăn cho cá, vậy liệu Cá Cảnh Nhịn Ăn Được Bao Lâu? Cá bảy màu, cá betta, hay cá vàng ba đuôi của bạn có thể nhịn đói được trong thời gian một tuần không?
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.