Share
Explore

icon picker
6 Loại Cá Bống Cảnh Cực Đẹp và Phổ Biến Nhất

Hiện nay, việc nuôi cá bống cảnh trong hồ thuỷ sinh đang trở thành một phong trào được nhiều người chơi ưa chuộng. Cá bống cảnh không chỉ được nuôi với mục đích làm kiểng mà còn có vai trò như cá vệ sinh hồ, giúp loại bỏ các loại rêu hại và duy trì môi trường nước sạch trong bể thủy sinh.\
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.